กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กรมธนารักษ์:ค้นหาราคาประเมินที่ดิน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
 
สพป.สข เขต1
สพป.สข เขต2
E-money สพป.สข เขต2
สพป.สข เขต3
E-money สพป.สข เขต3
สพม. 16
E-money สพม. 16
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสงขลา

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 901-1-04448-7

ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 05-00720-57-131

ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 499-0-91401-4

 
 
 
 
โทรศัพท์ 074-582-881-4
โทรสาร 074-582885
    หรือ ต่อ 208
ผู้จัดการ ต่อ 201
รองผู้จัดการ ต่อ 212
ฝ่ายบัญชี ต่อ 202
ฝ่ายวิชาการ ต่อ 203
ฝ่ายธุรการ ต่อ 210,211
  มือถือ 081-8979994
ฝ่ายการเงิน ต่อ 213
  มือถือ 081-8978884
  มือถือ 093-5791100
ฝ่ายสินเชื่อ ต่อ 204,205,206
      207,602
  มือถือ 062-2436198
ฝ่ายนิติการ ต่อ 302
  มือถือ 081-8980004 , 081-9596120
งานฌาปนกิจฯ ต่อ 209
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
424 ถนนลพบุรีราเมศวร์
หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำน้อย
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
E-mail : sk_coper@yahoo.com
website : www.skcooper.com

 

 
 
วันนี้: 21 คน
ทั้งหมด: 1158030 คน
 
 

 
 ประกาศฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
โดย: admin วันที่:2021-03-02 12:59:00
 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
โดย: admin วันที่:2021-03-01 14:18:41
 ประกาศฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51
โดย: admin วันที่:2021-03-01 14:11:00
 ประกาศฯ เรื่อง การโอนเงินรับล่วงหน้าเพื่อชำระหนี้ตามบัญชีค้างจ่ายเป็นเวลาห้าปี เข้าเป็นเงินรอจ่ายคืน
โดย: admin วันที่:2021-03-01 14:10:27
 ประกาศฯ เรื่อง การโอนเงินปันผลของสมาชิกฯ ตามบัญชีค้างจ่ายเป็นเวลาห้าปี เข้าเป็นเงินรอจ่ายคืน
โดย: admin วันที่:2021-03-01 14:09:27
 (สมาคมฌาปนกิจ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ฯ
โดย: admin วันที่:2021-03-01 10:29:36
 (สมาคมฌาปนกิจฯ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
โดย: admin วันที่:2021-02-23 08:38:29
 ประกาศฯ เรื่อง โครงการเยียวยาการให้เงินกู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตการณ์ COVID-19 พ.ศ.2564
โดย: admin วันที่:2021-02-22 08:25:56
 ประกาศฯ เรื่อง การให้เงินกู้สามัญเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกจากวิกฤตการณ์ COVID-19 พ.ศ.2564
โดย: admin วันที่:2021-02-10 11:33:22
 รายชื่อผู้สมัครสมาชิกใหม่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
โดย: admin วันที่:2021-02-09 09:31:05
 

   
05183  กู้สามัญ  (0/36) พริก 02 มี.ค 2564
05182  ปรับลดอัตราดอกเบี้ย  (0/29) สมาชิก 02 มี.ค 2564
05181  สมุดบัญชีเงินฝาก  (0/26) สมาชิก 02 มี.ค 2564
05180  เงินปันผล  (0/26) ครูเอกชน 02 มี.ค 2564
05179  สอบถามและตรวจสอบ  (2/65) ครูวรรณนภา 02 มี.ค 2564
05178  กู้สามัญ  (0/42) ครู 02 มี.ค 2564
05177  ส่งเอกสารขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล  (1/35) ครู 01 มี.ค 2564
05176  สมุดบัญชีเงินฝาก  (1/38) สมาชิก 01 มี.ค 2564
05175  กู้ฉุกเฉิน  (1/64) ครูพรก. 01 มี.ค 2564
05173  สอบถามการหักเงิน  (0/79) ครู 01 มี.ค 2564
   
 

 
 
   
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
 
   
 
สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
 
   
 
ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ศพให้แก่ทายาทของสมาชิกถึงแก่กรรม
 
   
 
โครงการสุขใจครูไทยหลังวัยเกษียณ วันที่ 3 ตุลาคม 2563
 
   
 
สหกรณ์สัญจรพบสมาชิกเครือข่ายอำเภอสทิงพระ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท
 
   
 
สหกรณ์สัญจรพบสมาชิกเครือข่ายสถานศึกษาน้ำข้ามทุ่ง ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
 
   
 
สหกรณ์สัญจรพบสมาชิกเครือข่ายอำเภอสะเดา ณ โรงแรม MBI ด่านนอก
 
   
 
สหกรณ์สัญจรพบสมาชิกเครือข่าย ทศภูมิ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
   
 
สหกรณ์สัญจรพบสมาชิกชมรมผู้บริหาร โรงเรียนภาครัฐ ณ โรงแรมไดมอนท์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
 

 

 • นายวินิจ ซุ้นสุวรรณ

  ประธานกรรมการ

 • นายชาตรี หอมจันทร์

  รองประธานกรรมการคนที่ 1

 • นายพิธน สิทธิพันธ์

  รองประธานกรรมการคนที่ 2

 • นายณัฐปคัลภ์ สังข์ทอง

  กรรมการและเหรัญญิก

 • นายพุฒิพงศ์ แก้วหวังสกูล

  กรรมการและเลขานุการ

    เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
รหัสสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
   
     เรียนท่านสมาชิก สหกรณ์จะอัพเดทระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิกทุกวันทำการ
     กรณีสมาชิกทำธุรกรรมกับสหกรณ์ สามารถดูข้อมูลในเว็บไซต์ได้ในวันทำการถัดไปตั้งแต่เวลา 10.30 น.

    หากสมาชิกเข้าใช้งานระบบไม่ได้
กรุณาโทร 074582881-4 ต่อ 203
 
   
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)     
ฉุกเฉิน, ฉุกเฉินเงินปันผลแก่สมาชิก
เงินกู้สามัญ
กู้พิเศษที่ไม่เกินมูลค่าหุ้น
กู้พิเศษเงินฝากค้ำประกัน
กู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
กู้พิเศษเพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง
5.50
5.50
5.00
4.75
5.00
5.50

 

 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

ออมทรัพย์ 0.50
สหทวีสิน 3.00
     เงินฝากประจำ
ครบ 12 เดือน 3.00
ครบ 24 เดือน 3.25
     เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์พิเศษ 1.75
ฝาก     100,000 -    299,999 1.75
ฝาก     300,000 -    599,999 2.00
ฝาก     600,000 -    999,999 2.50
ฝาก  1,000,000 - 9,999,999 2.75
ฝาก 10,000,000 ขึ้นไป 3.00

 

 
 

 


   
 
Apycom jQuery Menus