ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563
Posted: admin Date: 2020-10-12 14:47:02
IP: 14.207.61.7
 
 
 
 
 

ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563

ณ ห้องปารีสแกรนด์บอลรูม โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา