โครงการตอบแทนสังคม ร่วมสมทบทุนสู้ภัย COVID-19
Posted: admin Date: 2021-06-28 12:51:22
IP: 180.183.27.10
 
 
 
 
 

โครงการตอบแทนสังคม ร่วมสมทบทุนสู้ภัย COVID-19 ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564

ร่วมบริจาคเงินโรงพยาบาลละ 10,000 บาท

ได้แก่ โรงพยาบาลสงขลา , โรงพยาบาลนาหม่อม , โรงพยาบาลบางกล่ำ ,

โรงพยาบาลจะนะ , โรงพยาบาลนาทวี