สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ มอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่ 2565
Posted: admin Date: 2021-12-29 16:11:09
IP: 14.207.60.248
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ นำโดย ท่านชรินทร แพทยนันทเวช (ประธานกรรมการ)

เข้าพบประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด(นายวินิจ ซุ้นสุวรรณ)  คณะกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการ

และมอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่ 2565 วันที่ 28 ธันวาคม 2564