สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ มอบพวงหรีดและเงินค่าพิธีกรรมทางศาสนาแก่ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต
Posted: admin Date: 2022-03-01 09:33:17
IP: 14.207.62.54
 
 
 
 
 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจฯ

ได้มอบพวงหรีด และเงินค่าพิธีกรรมทางศาสนา แก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต

(นายถาวร รัตนกาญจน์) ณ ศาลากลางบ้าน บ้านทรายขาว