สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ มอบพวงหรีดและเงินค่าพิธีกรรมทางศาสนาแก่ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต
Posted: admin Date: 2022-03-04 16:07:41
IP: 14.207.62.166
 
 
 
 
 

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายกสมาคมและคณะกรรมการฌาปนกิจฯ เดินทางมอบพวงหรีด

และเงินค่าพิธีกรรมทางศาสนา แก่ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต (นางสุภรณ์ ผุดผ่อง)

ณ สำนักสงฆ์วัดทุ่งเลยเทย