สหกรณ์ฯ ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Posted: admin Date: 2022-03-18 10:00:57
IP: 180.183.31.139
 
 
 
 
 

สหกรณ์ฯ ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณอาคารและภายในสำนักงาน

เพื่อความปลอดภัยของมวลสมาชิกและผู้ที่มาใช้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565

ดูภาพทั้งหมด : กดที่นี่