สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ มอบพวงหรีดและเงินค่าพิธีกรรมทางศาสนาแก่ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต
Posted: admin Date: 2022-05-05 14:12:36
IP: 180.183.30.16
 
 
 
 
 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

คณะกรรมการฌาปนกิจฯ ได้เดินทางไปมอบพวงหรีดและเงินค่าพิธีกรรมทางศาสนา

แก่ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต (นางสาวจำเนียร อินทโร)

ณ วัดอ่างทอง ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา