สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ มอบพวงหรีดและเงินค่าพิธีกรรมทางศาสนาแก่ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต
Posted: admin Date: 2022-06-27 14:28:55
IP: 180.183.27.28
 
 
 
 
 

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการฌาปนกิจฯ เดินทางไปมอบพวงหรีดและเงินค่าพิธีกรรมทางศาสนา แก่ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต (นายชลิตร รัตนะ) ณ วัดพระบาท ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา