สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ในงานประชุมสัมมนาฯ ของผู้บริหารในสังกัด สพป.สข. เขต2 วันที่ 7 ก.ค. 2565
Posted: admin Date: 2022-07-07 13:58:41
IP: 14.207.57.247
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก เพื่อพบปะ พูดคุย ให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ

นำโดยท่านประธานวินิจ ซุ้นสุวรรณ ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่