โครงการตอบแทนสังคม กิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา
Posted: admin Date: 2022-07-11 09:06:52
IP: 14.207.57.247
 
 
 
 
 

กิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565

ณ วัดเอก , วัดควนมิตร และวัดคูเต่า