โครงการตอบแทนสังคม เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
Posted: admin Date: 2022-07-15 13:40:04
IP: 14.207.63.191
 
 
 
 
 

โครงการตอบแทนสังคม เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 นำโดยท่านประธานวินิจ ซุ้นสุวรรณ