การฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการอำนวยการ 12-14 กันยายน 2565
Posted: admin Date: 2022-09-14 09:58:38
IP: 180.183.28.103
 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

"คณะกรรมการอำนวยการ"

ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเมวราช จ.น่าน