พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสงขลา
Posted: Admin Date: 2024-04-11 14:07:10
IP: 223.205.60.205
 
 
 
 
 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสงขลา

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด