โครงการพบลูกหนี้ค้างชำระ แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสงขลา
Posted: Admin Date: 2024-05-20 15:49:08
IP: 223.206.157.40
 
 
 
 
 

โครงการพบลูกหนี้ค้างชำระ

แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสงขลา

ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด กับ

สมาชิกหน่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ส่วน 2